Δεξαμενές MAVIL

Δεξαμενές MAVIL
Οριζόντια παταρ...

Οριζόντια παταρ...

Οβαλ κάθετη

Οβαλ κάθετη

Κυλινρική κάθετη

Κυλινρική κάθετη

Μεγάλες κυλινδρικες

Μεγάλες κυλινδρικες

Ορθογώνια κάθετη

Ορθογώνια κάθετη

Κυλινρική οριζόντια

Κυλινρική οριζόντια

Παραλληλεπίπεδη

Παραλληλεπίπεδη

Βαρέως τύπου

Βαρέως τύπου

Στενού τύπου

Στενού τύπου