Ύδρευση

Υδραυλικά

Με τον όρο υδραυλικά αναφερόμαστε στο σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου οι οποίες περιλαμβάνουν τα υδρευτικά έργα(υδροδότηση, δίκτυο διανομής), τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων) και τα αποχετευτικά έργα(όμβρια, ακάθαρτα).

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υδραυλικού έργου με τα καλύτερα υλικά της αγοράς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και εργαλεία. Αλλά όσο εξοπλισμένα κι αν είναι τα συνεργεία που διαθέτουμε, όσο καλά κι αν είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ομάδα των τεχνικών μας.

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Μία σωστή υδραυλική εγκατάσταση, ουσιαστικά εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των μηχανικών μονάδων, χωρίς διαρροές,  βλάβες και φθορές που μπορεί να προέλθουν από διάφορους παράγοντες. Τέτοιες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από χάλκινους, πλαστικούς, σιδερένιους ή ανοξείδωτους σωλήνες. Επίσης η τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι η πολυστρωματική σωλήνα. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο έχουν πολλούς σκοπούς. Ένας από αυτούς είναι να εξασφαλίζουν με πόσιμο νερό, με νερό ζεστό ή κρύο, με νερό πυρόσβεσης, με νερό θέρμανσης και με νερό άρδευσης τα διάφορα σημεία του κτιρίου. Επίσης, οι εγκαταστάσεις αυτές μεταφέρουν υγρά ή και αέρια στα διαμερίσματα. Τέλος, μία ακόμα λειτουργία τους είναι η απομάκρυνση των λυμάτων καθώς και των όμβριων υδάτων.

Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός κτιρίου χωρίζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές.


Eσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούμε είναι χάλκινοι, σιδερένιοι, ανοξείδωτοι ή πλαστικοί , και η τοποθέτησή τους γίνεται είτε στον τοίχο - εντοιχισμένες ή εξωτερικές(δισωλήνιο σύστημα ύδρευσης) είτε με συλλέκτες-κολεκτέρ(μονοσωλήνιο σύστημα ύδρευσης).

Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης

Η εγκατάσταση της πυρόσβεσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο. Η εταιρία μας, πάντα σύμφωνα με τα μηχανολογικά σχέδια που απαιτούνται από την πυροσβεστική για τις ανάγκες του κάθε χώρου, αναλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, πυροσβεστικών συστημάτων, πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστικών συγκροτημάτων και κεντρικών συστημάτων πυρόσβεσης. Επίσης αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος και του δικτύου. Τέλος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως η εταιρία αναλαμβάνει την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και αυτόματους πυροσβεστήρες λεβητοστασίου.

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρύων & λυμάτων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και την τοποθέτηση σωλήνων οπουδήποτε χρειάζεται (ισόγεια, υπόγεια, τοποθέτηση υδρορροής, τοποθέτηση οριζόντιας ανοικτής υδρορροής πλαστικής ή μεταλλικής). Πέρα από την κατασκευή, αναλαμβάνουμε και την επισκευή των παραπάνω. Τέλος, μέσα στις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι και η αντικατάσταση σωλήνων αποχέτευσης μπάνιου, κουζίνας, σιφον και σωλήνων που παρουσιάζουν διαρροή.

Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση
Ύδρευση