Θέρμανση

Θέρμανση

Με αυτή την λέξη αναφερόμαστε στην παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων ή την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ένα κεντρικό σύστημα εγκατεστημένο σε ένα κτίριο, πολυκατοικία ή συγκρότημα κτιρίων για το σκοπό αυτό.

Το κεντρικό αυτό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών και οργάνων και συγκεκριμένα από τον λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα.

Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω ενός θερμαντικού μέσου (νερό, ατμός, αέρας) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων ή αεραγωγών, ή ακόμη και με συνδυασμό και των δύο.

Πάνω από τη μισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρμανσης τους κρύους μήνες του χειμώνα. To γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία της θέρμανσης για ένα σπίτι σήμερα. Συνήθως παρέχεται από καυστήρες πετρελαίου, ηλεκτρικό ρεύμα ή συστήματα φυσικού αερίου. Πέρα λοιπόν από τη ζεστασιά που προσφέρει, η θέρμανση συνεπάγεται έξοδα τοποθέτησης, κατασκευής, συντήρησης ή επισκευής.
 
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση
Θέρμανση