Πυρόσβεση

Πυρόσβεση

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση πυρόσβεσης, κατάσβεσης και πυρανίχνευσης, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της.

Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης

Η εγκατάσταση της πυρόσβεσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο. Η εταιρία μας, πάντα σύμφωνα με τα μηχανολογικά σχέδια που απαιτούνται από την πυροσβεστική για τις ανάγκες του κάθε χώρου, αναλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, πυροσβεστικών συστημάτων, πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστικών συγκροτημάτων και κεντρικών συστημάτων πυρόσβεσης. Επίσης αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος και του δικτύου. Τέλος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως η εταιρία αναλαμβάνει την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και αυτόματους πυροσβεστήρες λεβητοστασίου.

ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση
ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση
ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση
ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση
ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση
ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση
ΥΔΡΩ-TECH / Πυρόσβεση